GIỚI THIỆU VỀ VINASYNET SOFTWARE

1. Giới thiệu về Vinasynet.
Nhóm Vinasynet Group là nhóm phát triển các ứng dụng phần mềm, được thành lập năm 2006. Cho đến nay, nhóm đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu giải pháp phần mềm.

Thời gian đầu, nhóm tập trung vào nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trên nền tảng web. Với công nghệ ASP 3.0 cũ. Từ năm 2007, nhóm mở rộng thêm thành viên từ 3 thành viên ban đầu lên 7 thành viên đồng thời mở rộng phạm vi nghiên cứu thêm các công nghệ trên nền web: PHP, .NET, Ruby, Python.

Từ năm 2009, nhóm tách ra thành 2 bộ phận. Một bộ phận bắt đầu nghiên cứu các sản phẩm mã nguồn mở. Bộ phận chủ chốt
còn lại tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đã có.

1.1 Các sản phẩm của nhóm trước năm 2010 :
1. Hệ thống CPortal. (Phiên bản mới nhất là 1.3 )
2. Hệ thống thương mại điện tử Gốm sứ Việt - Bán lẻ sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ
3. Phần mềm ra đề thi trắc nghiệm
4. Phần mềm kiểm phiếu bầu cử.

1.2 Các sản phẩm của nhóm từ năm 2010 đến nay :
1.2.1 Phần mềm
  • Phần mềm Vinasynet CRender Version 2.0.0.4
  • Phần mềm ra đề thi trắc nghiệm CSMixTest Version 2.0
  • Phần mềm kiểm phiếu CSKiemphieu Version 2.0
1.2.2 Thương mại điện tử
  • Hệ thống thương mại điện tử Gốm sứ Việt
  • Hệ thống thương mại điện tử Quà tặng ngày lễ
  • Hệ thống thương mại điện tử Rao bán nhanh
  • Hệ thống thương mại điện tử Ngày tết Việt
1.2.3 Dịch vụ Internet - website
  • Dịch vụ đăng ký Domain (Website Domain)
  • Dịch vụ lưu trữ website (Website Hosting)
  • Dịch vụ thuê website
2. Công ty TNHH Phần mềm và Thương mại Mai Lan.
Tháng 3/2011, Công ty TNHH Phần mềm và Thương mại Mai Lan được thành lập dựa trên cơ sở nhóm Vinasynet. Hoạt động trên lĩnh vực phần mềm và thương mại điện tử.

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty : 
1. Phần mềm
2. Dịch vụ Web Hosting
3. Thương mại điện tử
4. Xây dựng và bảo trì hệ thống mạng, máy tính