DỊCH VỤ EMAIL DOANH NGHIỆP

Nội dung

1. Giới thiệu về dịch vụ Email doanh nghiệp

Dịch vụ email doanh nghiệp của Vinasynet Software được cung cấp trên nền tảng máy chủ mạnh mẽ và độc lập, được cấu hình tối ưu, cùng với giải pháp chống spam và virus hiệu quả, đảm bảo hoạt động giao dịch qua email luôn ổn định và nhanh chóng.

Ngoài ra, giao diện người dùng với đầy đủ các tính năng và dễ sử dụng, cho phép người dùng check mail trên cả Outlook và webmail. Mặt khác hệ thống quản trị chuyên nghiệp cho phép người quản trị thiết lập các tùy biến một cách chi tiết đến từng người dùng và từng tài khoản email.