Đặt làm trang chủ | Trang ưa thích
Xin chào khách
Đăng nhập  |  Đăng ký
Language:  |
DANH MỤC
 
Hỗ trợ
A. Chung (Hosting - Domain)
A. Chung (Hosting - Domain)
 
Anh Chung (Quản lý)
Anh Chung (Quản lý)
 
Anh Tùng (Quản lý)
Anh Tùng (Quản lý)
 
Anh Tùng (Quản lý)
Anh Tùng (Quản lý)
 • Cá nhân
  Đây là gói website thích hợp cho các cá nhân. Website bao gồm các tính năng cung cấp thông tin cơ bản: Giới thiệu, liên hệ, album hình ảnh ...
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Đây là gói website thích hợp cho các công ty, doanh nghiệp, tổ chức vừa và nhỏ. Website bao gồm các tính năng cung cấp thông tin cơ bản và các tính năng phục vụ cho công ty, doanh nghiệp.
 • Thương mại điện tử
  Đây là gói website thích hợp cho các đơn vị muốn triển khai hệ thống bán hàng điện tử. Gói website này cung cấp các tính năng phục vụ cho hoạt động thương mại điện tử. Bao gồm quản lý nhóm, sản phẩm, đặc tính sản phẩm v.v...
 • Các tổ chức giáo dục
  Đây là gói website thích hợp cho các cá nhân, tổ chức làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Gói website này cung cấp các chức năng liên quan đến nghiệp vụ giáo dục.
 • Tin tức
  Đây là gói website thích hợp cho các cá nhân, tổ chức muốn triển khai trang tin điện tử của tổ chức của mình. Gói tin tức bao gồm các tính năng của một tòa soạn báo điện tử. Nhóm tin, loại tin, tin bài..v..v.
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  Sitemap