Đặt làm trang chủ | Trang ưa thích
Xin chào khách
Đăng nhập  |  Đăng ký
Language:  |
Vinasynet WebHosting
 

1. Vinasynet Web hosting Windows

STT Đặc tính Gói A Gói B Gói C Gói D Gói E
Thông tin cơ bản
1 Domain 1 1 1 1 1
2 Alias Domain 1 3 10 50 KHC
3 Sub domain 2 10 20 100 KHC
4 Hosting Controller Parallet Plesk Parallet Plesk Parallet Plesk Parallet Plesk Parallet Plesk
5 Storage 300 MB 500 MB 1.000 MB 1.200 MB 1.500 MB
6 Bandwidth 5.000 MB 10.000 MB 18.000 MB 20.000 MB 25.000 MB
Email
7 Email 10 20 50 100 100
8 Mailbox 10 MB 10 MB 20 MB 20 MB 50 MB
9 Maillinglist 1 1 2 5 10
10 Email redirect 10 20 50 100 150
FTP
11 FTP Account 1 2 5 20 KHC
12 Web FTP Yes Yes Yes Yes Yes
Database
13 SQL Server 2008 R2 2008 R2 2008 R2 2008 R2 2008 R2
14 Database 1 1 2 3 5
15 Database quota 2.000 MB 2.000 MB 2.000 MB 2.000 MB 2.000 MB
16 MySQL No No No No No
Developer
17 Language ASP.NET 4.0 ASP.NET 4.0 ASP.NET 4.0 ASP.NET 4.0 ASP.NET 4.0
Đơn giá
18   35.000 VNĐ 65.000 VNĐ 110.000 VNĐ 130.000 VNĐ 160.000 VNĐ

Ghi chú: Hợp đồng tối thiểu nhận là 12 tháng

2. Vinasynet Web hosting Linux

STT Đặc tính Gói A Gói B Gói C Gói D Gói E
Thông tin cơ bản
1 Domain 1 1 1 1 1
2 Alias Domain 1 3 10 50 KHC
3 Sub domain 2 10 20 100 KHC
4 Hosting Controller CPanel CPanel CPanel CPanel CPanel
5 Storage 300 MB 500 MB 1.000 MB 1.200 MB 1.500 MB
6 Bandwidth 5.000 MB 10.000 MB 18.000 MB 20.000 MB 25.000 MB
Email
7 Email 10 20 50 100 100
8 Mailbox 10 MB 10 MB 20 MB 20 MB 50 MB
9 Maillinglist 1 1 2 5 10
10 Email redirect 10 20 50 100 150
FTP
11 FTP Account 1 2 5 20 KHC
12 Web FTP Yes Yes Yes Yes Yes
Database
13 MySQL 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
14 Database 1 1 2 3 5
15 Database quota 2.000 MB 2.000 MB 2.000 MB 2.000 MB 2.000 MB
16 SQL Server No No No No No
Developer
17 Language PHP 5.23 PHP 5.23 PHP 5.23 PHP 5.23 PHP 5.23
Đơn giá
18   35.000 VNĐ 65.000 VNĐ 110.000 VNĐ 130.000 VNĐ 160.000 VNĐ

Ghi chú: Hợp đồng tối thiểu nhận là 12 tháng

 
Người đăng: Vinasynet  Nguồn tin: Vinasynet
 In trang này
CÁC BỘ PHẬN
Hỗ trợ
A. Chung (Hosting - Domain)
A. Chung (Hosting - Domain)
 
Anh Chung (Quản lý)
Anh Chung (Quản lý)
 
Anh Tùng (Quản lý)
Anh Tùng (Quản lý)
 
Anh Tùng (Quản lý)
Anh Tùng (Quản lý)
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  Sitemap